T_PLACEHOLDER_IMAGE
29.09.2021

Mukana Sovittelun supersyksyssä

Asianajaja Tuomo Vatanen osana Asianajajaliiton sovittelukampanjaa

Toimistomme asianajaja Tuomo Vatanen on mukana sovittelijana Sovittelun supersyksy -kampanjassa! Kyseessä on Asianajajaliiton kampanja, jossa sovittelua haluava riidan osapuoli tai hänen avustajansa voi ottaa yhteyttä Asianajajaliiton sovitteluvaliokuntaan riidan sovittelemiseksi. Sovittelun supersyksy -kampanjassa mukaan ilmoittautuneet asianajajat ovat sitoutuneet tarjoamaan riidan osapuolille maksuttoman sovittelun 1.10.–31.12.2021. Sovittelu koskee kaikkia riita-asioita lukuun ottamatta perhe- ja huoltajuusriitoja. Tarkemmat kampanjan ehdot löytyvät Asianajajaliiton sivuilta.

Sovittelu on nopea ja tehokas vaihtoehto riidanratkaisuun. Se tarjoaa myös paremmat eväät kaikkia osapuolia miellyttävän ratkaisun löytämiseen. Kehotamme sekä riidan osapuolia että asianajajakollegoita hyödyntämään kampanjan. Nähkäämme sovittelupöydän ääressä!