Toiminta­periaatteet

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat huolellinen paneutuminen asiakkaan ongelmaan, ehdoton luottamuksellisuus ja muutoinkin hyvän asianajajatavan noudattaminen.

Pyrimme aina valitsemaan toimeksiannon laatuun ja laajuuteen sekä syntyviin kuluihin nähden oikeat toimenpiteet. Riitatilanteissa löydämme usein ratkaisun neuvotteluteitse, mutta mikäli asia käsitellään tuomioistuimessa, avustamme Teitä oikeudessa ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. Selvitämme aina myös oikeutenne valtion varoista maksettavaan oikeusapuun tai vakuutuksen oikeusturvaan.

Miksi asianajotoimisto?

Asianajotoimisto-nimeä saa käyttää ainoastaan toimisto, jonka omistaa ja jonka toiminnasta vastaa vähintään yksi asianajaja. Asianajaja-nimikettä taas saa käyttää ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsen. Jäseneksi pääsee vain riittävän kokenut ja asianajajatutkinnon suorittanut lakimies.

Asianajajista annettu laki ja Asianajajaliiton säännöt ja ohjeet sääntelevät asianajajan toimintaa. Asianajajan on noudatettava aina hyvää asianajajatapaa, jonka sisällöstä on annettu tarkemmat ohjeet. Toimintaa valvotaan ja rikkeistä voidaan rangaista. Sääntöihin välinpitämättömästi suhtautuva ei ole pitkään asianajaja.

Miten asiakas hyötyy hyvästä asianajajatavasta?

Toimistomme toiminnan kulmakivenä on ehdoton hyvän asianajajatavan noudattaminen ja tinkimätön lojaalisuus asiakkaillemme.

Perehdymme jokaisen asiakkaan oikeudelliseen ongelmaan huolellisesti ja tiedämme kokemuksemme perusteella parhaan tavan edetä ongelman ratkaisemiseksi asiakkaan toiveet huomioiden. Lakimiestemme osaaminen on ajan tasalla aktiivisen täydennyskoulutuksen ansiosta.

Asiakkaalta saamamme tiedot pysyvät aina toimistomme seinien sisällä huolimatta siitä, onko kyseessä vakioasiakkaamme vai uusi asiakas, lyhyt vai laaja toimeksianto. Mikäli saamme haltuumme asiakkaan asiakirjoja tai omaisuutta, säilytämme niitä huolella ja palautamme ne heti toimeksiannon päätyttyä. Asiakkaiden varat pidetään tarkasti erossa toimistomme varoista.

Palvelun hinta

Asianajo ei ole ilmaista. Periaatteemme on, että sen tulee olla kuitenkin aina hintansa arvoista.

Asianajopalvelujen hintaa vertaillaan usein tuntiveloituksen perusteella. Ratkaisevampaa on kuitenkin se, kuinka paljon laskutettavia tunteja kertyy. Osaamisemme ja laskutusperiaatteemme takaavat sen, ettei päämiehemme maksa tyhjästä ja saa täyden vastineen rahoilleen.

Pyrimme aina hoitamaan toimeksiannon mahdollisimman tehokkaasti ja mitoittamaan toimenpiteet niin, että ne ovat järkevässä suhteessa päämiehemme tavoittelemaan lopputulokseen. Meillä on kuitenkin tarvittavat resurssit ja osaaminen kääntää viimeinenkin kivi ja tutkia myös sen alapuoli, jos asia sitä vaatii.

Tarvitsetko palveluitamme?

Asiantuntijamme pitävät sinun oikeuksistasi kiinni