T_PLACEHOLDER_IMAGE
26.11.2020

Asianajotoimisto Surakka jatkaa valtion pesien pesänhoitajana

Valtiokonttori on jälleen kilpailuttanut valtiolle tulevien kuolinpesien pesänhoidon. Toimistomme jatkaa valtion kuolinpesien hoitamista voitettuaan Valtiokonttorin kilpailutuksen Pohjois-Karjalan alueella.

Tiesitkö, että Suomessa kuolee vuosittain noin 600 ihmistä, joilla ei ole perillisiä? Jos kuolleella henkilöllä ei ole perillisiä, eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuutensa menee perintönä valtiolle.

Toimistomme jatkaa valtion kuolinpesien pesänhoitoa voitettuaan Valtiokonttorin kilpailutuksen Pohjois-Karjalan alueella. Valtion kuolinpesien hoidosta vastaava asianajaja on vastuussa kuolinpesän hoidosta. Asianajajan tehtäviin kuuluu muun muassa kuolinpesän pesänselvitys, perunkirjoituksen toimituttaminen, kuolinpesän juoksevien asioiden hoitaminen, vainajan irtaimiston realisointi ja mahdollisen asunnon tyhjentäminen, kiinteistön hoitaminen sekä aikanaan omaisuuden luovuttaminen joko valtiolle tai Valtiokonttorin määräämälle taholle.

Mikäli läheisesi on kuollut ilman perillisiä, alkaa kuolinpesän selvittäminen sukuselvityksen tekemisestä. Sukuselvitys hankitaan keräämällä virkatodistukset kaikista niistä seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla täytettyään 15 vuotta. Sukuselvityksen valmistuttua kuolemantapauksesta ilmoitetaan Valtiokonttorille oheisella lomakkeella

Voit myös olla suoraan yhteydessä toimistomme lakimiehiin, jotka auttavat sinua mielellään asiassa eteenpäin.