T_PLACEHOLDER_IMAGE
26.05.2020

Voiko työntekijällä olla oikeus pidättäytyä työnteosta koronan takia?

Asianajaja Juha-Pekka Vatasen ajankohtaiskirjoitus työntekijän työnteosta pidättäytymisoikeudesta

Koronaepidemia on pakottanut monet työntekijät jäämään koteihinsa tekemään etätöitä tai olemaan lomautettuina. Hallituksen asettamien rajoitusten lieventyessä on monella työpaikalla tulossa yhä ajankohtaisemmaksi työntekijöitten paluu työpaikoilleen. Tämä voi kuitenkin herättää erityisesti riskiryhmään kuuluvissa työntekijöissä huolta ja vastustusta sekä näkyä pahimmillaan jopa töitten tekemisestä pidättäytymisenä.

Työturvallisuuslain 23 §:n mukaisesti työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn tekemisestä, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Samaisen pykälän mukaisesti oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Kyseisen pykälän soveltamisen kannalta kuitenkin olennaista on, että kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta ja kokonaisarvioinnista, jossa työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella annetaan merkitystä myös toimialan ja työtehtävien vaarallisuusasteelle.

Niinpä pelkkä riskiryhmään kuuluminen ei yksistään anna oikeutta pidättäytyä töistä vaan myös toimialan ja työtehtävien täytyy olla sellaiset, joissa on selvästi lisääntynyt riski koronaan sairastumisesta. Kokonaisarvostelussa annetaan merkitystä myös vaaran todennäköisyydelle työpaikan alueella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että koronan riepottelemalla Uudellamaalla riskiryhmään kuuluvalla työntekijällä voi olla oikeus pidättäytyä työteosta, mutta samaisella työntekijällä ei välttämättä olisi samaa oikeutta täällä Pohjois-Karjalassa, jossa on tähän mennessä havaittu vain hyvin vähän koronavirustartuntoja.

Huomionarvoista on myös työntekijän pidättäytymisoikeuden suhteen, että pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Täten työntekijällä ei ole oikeutta lopettaa kokonaan työntekoa, vaan pidättäytymisoikeus koskee vain sellaista työmenetelmää tai työvaihetta, jossa vakavan vaaran edellytys täyttyy. Vaaratilanteessa työntekijän on myös mahdollisuuksien mukaan toimittava siten, että työ voi mahdollisimman pian jatkua normaalisti.

Työntekijän työturvallisuuslain 23 §:n mukainen työstä pidättäytymisoikeus on työntekijän viimesijaisimpia keinoja reagoida puutteisiin työturvallisuudessa. Työnantajan tulisi ensisijaisesti järjestää työntekijän työskentelyolosuhteet turvallisiksi ja mikäli työnantaja ei näin toimi, voi se joutua maksamaan työstä pidättäytyneen työntekijän palkan pidättäytymisen ajalta edellyttäen, että työolosuhteet eivät ole olleet työturvallisuussäännösten mukaisia.