T_PLACEHOLDER_IMAGE
26.01.2021

Liukkaat pihatiet ja katolta putoava lumi ja jää – kuka vastaa vahingosta?

Nopeasti vaihteleva talvisää laittaa taloyhtiöt koville ja altistaa asukkaat ja muut alueella liikkuvat vahingoille. Taloyhtiöiden kannattaakin viimeistään nyt tarkistaa talvikunnossapidon huoltosopimukset ja selvittää vastuukysymykset.

Suomessa on saatu tänä talvena nauttia runsaasta lumesta ja kipakoista pakkasista.  Runsasluminen talvi tuo kuitenkin mukanaan myös ikäviä lieveilmiöitä. Pihat jäätyvät liukkaiksi, lunta kasaantuu talojen katoille ja kattojen räystäille kehittyy pitkiä ja painavia jääpuikkoja. Katolta putoava lumi ja jää voivat pudotessaan muodostaa vakavan vaaran ohikulkijoille. Sään lauhtuessa olosuhteet ovat myös enemmän kuin otolliset liukastumisille, joista seuraa usein henkilövahinkoja, kuten raajojen murtumisia.

Kun jotain sattuu, herää usein nopeasti kysymys siitä, kuka on korvausvastuussa vahingosta. Pienikin liukastuminen voi tulla yllättävän kalliiksi. Peruslähtökohta on kuitenkin selvä. Kiinteistönomistaja on aina vastuussa sen alueella tapahtuneesta liukastumisesta, tai vahingosta, joka aiheutuu katolta putoavan lumen tai jään seurauksena. Omakotitalon pihalla sattuneesta vahingosta vastaa siis talon omistaja ja taloyhtiön alueella sattuneesta vahingosta taloyhtiö. Vaikka lumen pudotus tai pihan hiekoittaminen olisi sopimuksin siirretty huoltoyhtiölle, on juridisesti vastuu taloyhtiöllä. Mikäli huoltoyhtiö on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on taloyhtiöllä toki mahdollisuus vaatia sopimusrikkomuksen perusteella korvauksia huoltoyhtiöltä.

Taloyhtiössä kysymyksiä herättää erityisesti taloyhtiön hallituksen jäsenen henkilökohtainen vastuu vahingosta. Henkilökohtaiseen vastuuseen voi joutua, mikäli hallituksen jäsen toimii tahallisesti tai huolimattomasti. Vastuun voi siten välttää toimimalla huolellisesti tehtäviään hoitaessaan. Hallituksen tehtävänä on järjestää kiinteistön huolellinen hoito ja seurata huollon toteutumista ja tarpeen mukaan muistuttaa huoltoyhtiötä sovituista velvoitteista.

Taloyhtiön hallituksen talvikunnossapidon muistilista

  • Sopikaa selkeästi huoltoyhtiön kanssa talvikunnossapidosta.
  • Seuratkaa säätilannetta päivittäin ja ryhtykää tarvittaviin toimenpiteisiin (hiekoitus, jään poisto, lumen pudotus, alueen eristäminen puomein ja varoituskyltein).
  • Tarkistakaa taloyhtiön kiinteistövakuutus (sisältääkö vastuuvakuutuksen, joka kattaa tapaturmat).
  • Selvittäkää, missä kulkee kunnan ja taloyhtiön vastuun raja (joskus jalkakäytävän hiekoitus voi kuulua kunnalle, joskus taloyhtiölle).

Mikäli tarvitsette neuvoja korvausasioissa tai vastuukysymyksissä, voitte rohkeasti kääntyä toimistomme juristien puoleen.