T_PLACEHOLDER_IMAGE
20.11.2020

Hyvää kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää!

Lakimies Tuija Valmarin ajankohtaiskirjoitus

Tänään 20.11. vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Lapsen oikeuksien päivä on YK:n yleiskokouksen aloitteesta vuodesta 1954 vietetty vuosipäivä, jonka tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa lapsia koskevissa toimissa on otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen etu näkyy meidän juristien työssä pääasiassa perhe- ja lapsiasioita hoidettaessa ja erityisesti lasten asumista sekä huolto- ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Uusi lapsenhuoltolaki astui voimaan vuosi sitten joulukuussa. Uudella lailla pyrittiin parantamaan lasten asemaa sekä muuttamaan lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perhetilanteiden monimuotoistumista. Uusi laki antoi lapselle oikeuden tulla kuulluksi entistä paremmin ja tunnistaa myös jo arjessa aiemmin tunnetun vuoroasumisen käsitteen. Lain tavoitteena oli myös edistää sovinnollisuutta, sekä lapselle läheisten ihmisten yhteistyötä.  

Laki oli jo sellaisenaan huima parannus liki 40-vuotiaaseen edeltäjäänsä. Sen vaikutukset nähdään kuitenkin käytännössä vasta muutamien vuosien päästä, kun lain soveltamiskäytäntö saadaan vakiintumaan. Meidän kaikkien lasta koskevia asioita hoitavien, lasten kanssa työskentelevien ja vanhempien tulee omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että lapset tulevat kuulluksi ja lain tavoitteet saavutetaan. 

Me juristit yritämme auttaa aikuisia, jotka pyrkivät löytämään ratkaisuja toisinaan hyvinkin mutkikkaissa elämäntilanteissa. Me kaikki varmasti ajattelemme valintoja tehdessämme, että teemme asioita lasten parhaaksi, heidän oikeuksiaan turvaten. Tiedämmekö oikeasti, mikä on lapsillemme parasta?

Mitä sinun lapsesi ajattelee asiasta?