T_PLACEHOLDER_IMAGE
15.07.2020

Kertaa retkeilyn pelisäännöt ennen kesän retkiä – jokamiehenoikeudet pähkinänkuoressa

Lakimies Tuija Valmarin ajankohtaiskirjoitus jokamiehenoikeuksista

Kertaa retkeilyn pelisäännöt ennen kesän retkiä – jokamiehenoikeudet pähkinänkuoressa

Mikä ihmeen jokamiehenoikeus? 

Jokaiselle meistä sana ”jokamiehenoikeus” on sanana jollain tavoin tuttu. Moni tietää sen liittyvän luontoon ja siellä liikkumiseen ja usein se yhdistetään esimerkiksi telttailuun ja marjojen keräämiseen. Jokamiehenoikeus on nimensäkin mukaisesti oikeus, mutta kuten oikeuksiin yleensäkin, liittyy siihen myös velvollisuuksia.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomen luonnossa liikkuvan oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta siitä, kuka alueen omistaa tai kuka on sen haltija. Luonnossa liikkumiseen ei siten tarvitse maanomistajan lupaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä luonnolle, maanomistajalle tai ympäristölle.

Telttailu ja leiriytyminen sekä tulenteko

Tilapäinen luonnossa oleskelu ja leiriytyminen, kuten teltassa, ajoneuvossa tai veneessä yöpyminen, on sallittua, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle. Leiriytyessä toisen maalle on kuitenkin syytä muistaa riittävä etäisyys asumuksiin, sillä asumusten pihapiirit kuuluvat kotirauhan piiriin. Toisen maalle ei myöskään saa rakentaa eikä sitä saa kaivaa niin, että siihen jää pysyviä jälkiä.

Avotulen (kuten nuotion) tekeminen ei sen sijaan ole jokamiehenoikeus, vaan sen saa tehdä ainoastaan maanomistajan luvalla. Retkeilyalueilta löytyy kuitenkin usein huollettuja tulipaikkoja, joille tulen voi tehdä ilman erillistä lupaa. Lisäksi tulee muistaa, että nuotiota tai muuta avotulta ei saa edes maanomistajan luvalla sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että tulipalon vaara on ilmeinen. Tulenteko on aina sen tekijän vastuulla, joten jos asiaan liittyy hiemankin epävarmuutta, on järkevämpää jättää tuli tekemättä ja nautiskella retkieväistä ilman tulta. 

Marjojen ja sienien poimiminen ja saunavihdan tekeminen

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsämarjasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä ja Suomen metsissä riittääkin marjaa poimittavaksi kaikille halukkaille. Luonnonvaraisia marjoja ja sieniä voi poimia sieltä, missä liikkuminenkin on sallittua, sillä ne eivät ole maanomistajan omaisuutta. Marjastajien ja sienestäjien tulee kuitenkin tässäkin muistaa, että toisen pihapiiristä niitä ei tule lähteä keräämään.

Maahan pudonneiden oksien ja käpyjen kerääminen on myös sallittua. Sen sijaan sammalta ja jäkälää ei saa kerätä, eikä puista taittaa oksia ilman maanomistajan lupaa. Ellei maanomistajalta saa lupaa oksien katkomiseen, on mökkisaunan saunavihdat haettava omasta metsästä. Myös maa-ainekset, kuten sora ja kivet, sekä hakkuutähteet kuuluvat maanomistajalle.

Kalastus ja metsästys

Onkiminen ja pilkkiminen on yleensä sallittua ja maksutonta. Muu kalastus (kuten viehekalastus, uistelu ja verkko- ja katiskakalastus) on tyypillisesti luvanvaraista ja maksullista. Onkijankin on syytä aina etukäteen tarkastaa, onko onkiminen alueella sallittua, sillä kalastonhoidollisista syistä myös onkiminen voi jollain alueilla olla kiellettyä. Kalastuksenvalvojalla onkin aina oikeus tarkastaa kalastajan oikeus kalastukseen.

Metsästys sen sijaan ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Jokaisen metsästäjän tulee suorittaa metsästäjätutkinto ja metsästykseen tarvitaan maanomistajan tai metsästysoikeudenhaltijan lupa.

Koirat mukana retkellä

Sanomalehtien tekstiviestipalstoilla tunteita taitavat eniten kuumentaa vapaana kulkevat koirat luonnossa. Vaikka myös lemmikit kaipaavat liikuntaa, tulee koiranomistajan muistaa, että lain mukaan koirat tulee pitää kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä 1.3. – 19.8. välisenä aikana, eli koirat eivät saa juosta vapaana edes luvalla. Vastaavasti 20.8. – 1.3. metsästyslaki määrää koirat pidettäväksi kytkettynä, ellei irtipitoon ole maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Jokamiehenoikeuden nojalla voi siten ottaa koirankin mukaan nauttimaan retkestä, kunhan muistaa edellä mainitut kiinnipitovelvoitteet. 

Voiko maanomistaja kieltää jokamiehenoikeuksien käyttämisen?

”Yksityistie!” ”Liikkuminen kielletty!” ”Maihinnousu kielletty!”. Joskus retkeilijät törmäävät erilaisiin kieltokyltteihin, jotka säikäyttävät heikkohermoisimmat takasin kotimatkalle. Luonnonsuojelulaki kuitenkin kieltää jokamiehenoikeuksien käyttöä rajoittavien kylttien asettamisen maastoon. Maanomistaja ei voi estää jokamiehenoikeuden käyttämistä ilman laillista perustetta, ja maastoon sijoitettuja kieltomerkkejä voidaankin pitää lähinnä maanomistajien toivomuksina.

Jokamiehenoikeuksilla liikkumista ja oleskelua voidaan rajoittaa ainoastaan viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Tällaisia kieltoja voivat antaa muun muassa puolustusvoimat, metsähallitus ja ELY-keskukset. Tällaisiin liikkumisrajoituksiin on mahdollista törmätä esimerkiksi luonnonsuojelualueilla. 

Lopuksi

Jokamiehenoikeudet antavat siten kaikille laajat oikeudet liikkua ja nauttia Suomen luonnosta. Suomessa jokamiehenoikeudet ovat yhdet maailman laajimmista ja niistä on syytä olla ylpeä. Kun jokainen ulkoilija huomioi yhteiset periaatteet ja noudattaa niitä, niin vältytään konflikteilta maanomistajien ja muiden ulkoilijoiden kanssa. Muistetaan siis noudattaa hyviä retkeilytapoja, antaa tilaa toisillekin ja kunnioittaa luontoa ja toisen omaisuutta. Muistathan myös, että roskaaminen on ehdottomasti kiellettyä ja siitä voi rapsahtaa myös (ansaitut) rikesakot. 

Jos maanomistajan ja jokamiehenoikeuden käyttäjän välillä esiintyy näkemysero, jota ei saada keskustelemalla selvitettyä, voi lisäneuvoja kysyä myös toimistomme juristeilta. Upeista kesäkeleistä huolimatta toimistomme päivystää myös kesällä, tosin vähän pienemmällä miehityksellä