T_PLACEHOLDER_IMAGE
13.04.2021

Edunvalvontavaltuutus pähkinänkuoressa

Lakimies Tuija Valmarin napakka tiivistelmä edunvalvontavaltuutuksesta. Katso, miksi juuri sinunkin kannattaisi laadituttaa edunvalvontavaltakirja.

Mitä edunvalvontavaltuutus tarkoittaa?

 • Edunvalvontavaltuutuksessa nimetään, kuka hoitaa tulevaisuudessa omia asioita, jos niitä ei kykene enää itse hoitamaan (syynä esim. sairaus tai onnettomuus).
 • Tyypillisesti valtuutetaan itselle läheinen henkilö huolehtimaan
  • oman omaisuuden hoidosta ja muista taloudellisista asioista
  • itseä koskevista asioista, kuten terveyden- ja sairaanhoidosta

Mitä asioita edunvalvontavaltuutus kattaa?

1. Taloudelliset asiat

 • pankkiasiat
 • laskujen maksaminen
 • veroasiat
 • ostosten, sijoitusten ja sopimusten tekeminen
 • omaisuuden myyminen

2. Henkilöä koskevat asiat

 • terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät päätökset, kuten hoitopaikan valinta
 • nimen vaihtaminen
 • passin hakeminen

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen?

 • 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka ymmärtää tekemänsä oikeustoimen merkityksen.
 • Jos on todettu muistisairauksia, on hyvä konsultoida lääkäriä ja säästää lääkärintodistus mahdollisia riitatilanteita varten.
 • Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on suositeltavaa kaikille niille, joilla on lähipiirissään luotettu henkilö, joka voi tarvittaessa ottaa asiat hoidettavakseen.

Miksi tekisin edunvalvontavaltuutuksen?

 • Oma päätäntävalta – voi itse päättää kuka asioita hoitaa ja mitä ja miten asioita hoidetaan
 • Vahvistaa itsemääräämisoikeutta – mahdollisuus varmistaa oman elämänlaadun ja arvojen kunnioittaminen
 • Helpottaa läheisiä jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa – tieto siitä, miten henkilö haluaisi asioitaan hoidettavan
 • Helpottaa viranomaisia ja hoitohenkilöstöä – ennakkoon tiedossa, kuka läheisistä saa hoitaa ja tehdä päätöksiä
 • Ehkäisee väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä
 • Joustava ja kevyempi menettely kuin virallinen edunvalvoja, ei byrokratiaa

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

 • Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun valtuutuksen laatinut henkilö tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan ja edunvalvontavaltuutus vahvistetaan maistraatissa.
 • Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Huom! Edunvalvontavaltuutus ei tule lainkaan voimaan, mikäli henkilö säilyy toimintakykyisenä kuolemaansa saakka.

Lopuksi

Ilman asianmukaisia valtuuksia toisen taloudellisia asioita ei voi hoitaa eikä omaisuutta myydä. Etenkin yritysten riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että jokaiselta yrityksen omistajalta löytyy edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltakirjalla yrittäjä pystyy varmistamaan, että yritystä koskevien asioiden hoito on osaavissa käsissä myös silloin, kun hän ei itse kykene yrityksensä asioita hoitamaan.

On myös tärkeää muistaa, että edunvalvontavaltuutusta koskevat tiukat muotovaatimukset. Mikäli valtuutusta ei ole tehty laissa säädetyllä tavalla, on se pätemätön ja siten käyttökelvoton. Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia asiaan perehtyneen asiantuntijan kanssa, jolloin asiakirja vastaa parhaiten juuri omia tarpeita ja toiveita ja on ennen kaikkea myös muodollisesti käyttökelpoinen.