T_PLACEHOLDER_IMAGE
11.09.2020

Osakeyhtiön hallituksen vastuu siitä, ettei oman pääoman menettämisestä ole ilmoitettu

Asianajaja Juha-Pekka Vatasen ajankohtaiskirjoitus liittyen osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuuseen

Koronaepidemia on ajanut monet osakeyhtiöt ahtaalle ja se tulee näkymään monen yhtiön tilinpäätöksessä toiminnan tappiollisuutena. Mikäli osakeyhtiön toiminta ei aikaisempinakaan vuosina ole ollut mitenkään erityisen kannattavaa, voi koronaepidemian aiheuttama tappiollisuus aiheuttaa pahimmillaan sen, että yhtiön oma pääoma menee negatiiviseksi. Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n mukaisesti tällöin, jos yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Tätä velvollisuutta kovin moni yrittäjä ei tunnu kuitenkaan edes tietävän tai sitten sitä laiminlyödään tietoisesti sen takia, että yhtiön toimintaa saataisiin jatkettua mahdollisimman normaalisti ja esimerkiksi tavarantoimittajilta saataisiin ostettua tavaraa luotolla. Tämän velvollisuuden laiminlyömisellä voi olla kuitenkin hallituksen jäsenille isot henkilökohtaiset seuraamukset, koska yhtiön mennessä konkurssiin yhtiön velkojat voivat vaatia yhtiön hallituksen jäseniltä vahingonkorvauksena oman pääoman menettämisen jälkeiseltä ajalta saamatta jääneitä laskujaan. Niinpä yhtiön hallitusten jäsenten on syytä tiedostaa tämä velvollisuus ja pohtia tarkkaan sitä, kannattaako sitä oman pääoman menettämistilanteissa laiminlyödä sillä uhalla, että saattaa joutua henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen yhtiön velkojiin nähden.