T_PLACEHOLDER_IMAGE
10.02.2021

Työsuhteen päättämisestä ajankohtainen Korkeimman oikeuden tapaus 2021:9

Asianajaja Juha-Pekka Vatasen ajankohtaiskirjoitus työsuhteen päättämiseen liittyvästä Korkeimman oikeuden tapauksesta 2021:9

Korkein oikeus on antanut tänään mielenkiintoisen ratkaisun 2021:9 (https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko20219.html) koskien työsuhteen päättämistä henkilökohtaisilla perusteilla. Tapauksessa työnantaja oli 13.5.2015 saanut tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta. Työnantaja oli 27.5.2015 ilmoittanut työntekijälle harkitsevansa irtisanomista ja varannut työntekijälle tilaisuuden tulla kuulluksi 1.6.2015 järjestettävässä kuulemistilaisuudessa. Työnantaja oli 2.9.2015 irtisanonut työsopimuksen sen jälkeen, kun työntekijälle varattua tilaisuutta tulla kuulluksi oli työntekijän aloitteesta siirretty kahdesti ja hän oli ilmoittanut, ettei sairauden vuoksi voisi osallistua siirrettyynkään kuulemistilaisuuteen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsottiin, että työnantaja oli toimittanut työsopimuksen irtisanomisen työsopimuslain 9 luvun 1 §:ssä tarkoitetun kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja oli saanut tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta.

Ennen tätä tapausta oikeuskäytännössä oli vakiintunut käytäntö, ettei työnantaja lähtökohtaisesti voi vedota työntekijän irtisanomisperusteena useita kuukausia vanhaan perusteeseen vaan perusteeseen pitäisi vedota muutamien viikkojen sisällä perusteen tulemisesta työnantajan tietoon. Tässä tapauksessa työnantaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen noin kolme ja puoli kuukautta sen jälkeen, kun se oli saanut irtisanomisperusteesta tiedon. Korkein oikeus kuitenkin hyväksyi tämän menettelyn ottaen huomioon sen, että irtisanomisen venymiselle oli perustelu syy johtuen työntekijän kuulemistilaisuuksien siirtymisestä työntekijästä johtuvista syistä.

Tästä tapauksesta on myös luettavissa sekin linjaus, ettei työntekijä voi siirtää kuulemistilaisuutta sairaslomien avulla loputtomiin vaan riittävää on, että työnantaja kohtuullisissa määrin varaa työntekijälle tai hänen edustajalleen mahdollisuuden osallistua kuulemistilaisuuteen.