T_PLACEHOLDER_IMAGE
03.09.2020

Lapsen tapaamisoikeus poikkeusoloissa

Lakimies Tuija Valmarin ajankohtaiskirjoitus poikkeusolojen vaikutuksesta lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseen.

Poikkeusolot ovat haastaneet kuluneen vuoden aikana myös eronneiden vanhempien ja heidän lastensa arkea. Koronavirus on saattanut vaikeuttaa lasten tapaamisoikeuden toteutumista tilanteissa, joissa joku perheenjäsenistä on sairastunut, joutunut karanteeniin tai kuuluu riskiryhmään. Esimerkiksi Uudenmaan eristäminen viime keväänä oli kaikille uusi tilanne, joka asetti todellisia haasteita perheissä, joissa vanhemmat asuivat kaukana toisistaan ja lapsen liikkuminen edellytti matkustamista tai julkisten kulkuvälineiden käyttöä. Vaikka liikkumisrajoitus ei estänyt lasten ja vanhempien tapaamisia, aiheutti se monessa perheessä huolta ja epätietoisuutta siitä, miten lasten tapaamiset poikkeusoloissa tulisi toteuttaa.

Selvää on, että lapsen oikeutta pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa on vaalittava myös poikkeusoloissa ja toteuttaa tapaamisoikeus sovitulla tavalla, jos se on mahdollista. Kaikissa perheissä tapaamisia ei kuitenkaan ole saatu sovituksi sopuisasti ja jotkut tapauksista ovatkin jo ehtineet tuomioistuinten ratkaistavaksi. Eilen 2.9.2020 annetussa käräjäoikeuden ratkaisussa arvioitiin sitä, oliko lapsen toisella vanhemmalla koronavirustilanteesta johtuva perusteltu tai hyväksytty syy evätä lapsen ja toisen vanhemman tapaamiset. Kyseisessä tapauksessa toinen vanhempi ei laskenut lasta toisen vanhemman luokse yleisen koronavirustilanteen vuoksi. Vanhemmat asuivat eri paikkakunnilla ja tapaamisia rajoittaneen vanhemman omat vanhemmat kuuluivat koronaviruksen riskiryhmään. Käräjäoikeus totesi yksiselitteisesti, että yksinomaan se, että lapsen isovanhemmat kuuluvat riskiryhmään, ei ole peruste evätä tapaamisia.

On ymmärrettävää, että viruksen leviäminen herättää huolta, etenkin jos omaan lähipiiriin kuuluu riskiryhmään kuuluva henkilö. Edellä mainittu tapaus kuitenkin osoittaa, että koronavirus ei itsessään ole peruste jättää noudattamatta lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai käräjäoikeuden päätöstä lapsen tapaamisoikeudesta. Tapaamiset tulee siis edelleen toteuttaa sovitun mukaan, mutta poikkeusolossa vanhemmilta tarvitaan myös yhteistyökykyä. Vahvistetut sopimukset eivät estä vanhempia tekemästä yhteisymmärryksessä poikkeavia tilapäisiä ratkaisuja, jos siihen perheen kokonaistilanne huomioon ottaen on tarvetta. Kannattaa muistaa, että oikeudenkäynnissä on aina kyse jälkikäteisarvioinnista, joten ennakkoon on vaikea tietää, mihin lopputulokseen tuomioistuin harkinnassaan päätyy.

Mikäli tarvitset neuvoja siihen, miten lasten tapaamiset tulisi poikkeusaikana järjestää, voit olla yhteydessä asiantunteviin lakimiehiimme. Yhdessä lakimiehen voitte pohtia, miten asiassasi kannattaisi edetä.